BARRIER TỰ ĐỘNG

Barrier tự động FAAC- ITALIA

Barie cần thẳng 680H FAAC

49.000.000

Barrier tự động FAAC- ITALIA

Barie chắn đường FAAC-620 ITALIA

34.800.000

Thanh chắn barie tự động BISEN

Barie thanh chắn tự động BISEN BS806

19.000.000

Thanh chắn barie tự động BISEN

Barie tự động BS-3306 BISEN

20.000.000

Thanh chắn barie tự động BISEN

Thanh chắn barrier tự động DZ1206 BISEN(BAISHENG)

21.000.000

Thanh chắn barie tự động BISEN

Thanh chắn barrier tự động BS 306 BISEN(BAISHENG)

13.000.000
-10%

Barie tự động rào chắn SHINING

Barie rào chắn tự động Shining ST200

15.000.000 13.500.000

Barie tự động rào chắn SHINING

Cổng barie rào chắn tự động ST 300 Shining

15.400.000

Barie tự động rào chắn SHINING

Barie chắn đường tự động ST-D107 Shining

16.500.000

Barie tự động rào chắn SHINING

Barie thanh chắn cần thẳng ST600 Shining

14.000.000
-5%

Barie tự động TAU ITALIA

Barie tự động LUXE TAU ITALIA

52.000.000 49.500.000
-12%

Barie tự động TAU ITALIA

Barrier tự động RBLO-R/RBLO-E TAU ITALIA

34.000.000 30.000.000
-6%

Barie tự động TAU ITALIA

Barie tự động RBLO / RBLO-I TAU ITALIA

34.000.000 32.000.000

Barie tự động chắn đường MAG- MALAYSIA

Barrier tự động BR530 – MAG

27.000.000

Barie tự động chắn đường MAG- MALAYSIA

Barrier tự động BR660T – MAG

34.000.000

Barie tự động chắn đường MAG- MALAYSIA

Barrier tự động BR618T – MAG

29.000.000
-6%

Barie tự động TAU ITALIA

Barie tự động RBLO / RBLO-I TAU ITALIA

Thanh chắn barie tự động BISEN

Barie thanh chắn tự động BISEN BS806

Thanh chắn barie tự động BISEN

Barie tự động BS-3306 BISEN

Thanh chắn barie tự động BISEN

Thanh chắn barrier tự động DZ1206 BISEN(BAISHENG)

-12%

Barie tự động TAU ITALIA

Barrier tự động RBLO-R/RBLO-E TAU ITALIA

Cổng xoay 3 càng tripod turnstile

Cổng xoay 3 càng ,cổng xoay tripod BST-110C

Cổng xoay 3 càng tripod turnstile

Cổng xoay tripod BST-110L , Cổng xoay 3 càng ,

SẢN PHẨM

TIN TỨC

ĐỒI TÁC