Hệ thống hướng dẫn đỗ xe thông minh

39.500.000

  • Hướng dẫn xe vào ra.
  • Chỉ dẫn các vị trí đỗ xe còn trống
  • Hiển thị tổng số chỗ trống còn trong bãi, hầm gửi xe
  • Hiển thị số chỗ trống của từng tầng và từng hướng đi cụ thể
Holine : 0906902654

0906902654