Cổng xoay 3 càng ,cổng xoay tripod BST-110C

21.800.000

Tripod barie, cổng xoay barie, cổng xoay ba chấu, Cửa Xoay 3 Chấu Tripod Turnstile , Tripod Turnstile , Cổng Xoay 3 Chấu Tripod , Cửa Xoay 3 Chấu Tripod , Cửa cổng xoay TRIPOD, Flap-Tripod barrier,Cổng xoay 3 càng ,cổng xoay tripod BST-110C

Holine : 0906902654

0906902654